Juridisk

Nyttig informasjon

Som bank har vi et ansvar for å bekjempe økonomisk kriminalitet, svindelforsøk og ID-tyveri. Vi er derfor pålagt å kjenne identiteten til alle våre kunder og innhente opplysninger om deg som kunde, slik at vi aktivt kan beskytte dine økonomiske interesser og ivareta vårt samfunnsansvar. Bankene er også forpliktet til å holde informasjonen løpende oppdatert.


Dette innebærer blant annet å innhente gyldig legitimasjon for de kunder hvor tidligere dokumentasjon ikke anses å være tilfredsstillende i henhold til dagens regelverk.


Vi vil derfor med jevne mellomrom kontakte deg via telefon, epost, brev eller i nettbanken/mobilbanken. Der trenger vi at du svarer på noen spørsmål slik at informasjonen vi har om deg er korrekt.


Dersom opplysningene ikke blir oppdatert kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har mottatt din oppdaterte informasjon.