Antihvitvask

Oppdatering av antihvitvask-opplysninger og legitimasjon.

Hva er hvitvasking?

Hvitvasking er all befatning med utbytte fra straffbare handlinger. For å kunne nyte fordelene av det ulovlig utbyttet må det integreres i den lovlige økonomien.

Banken er pålagt å forebygge og avdekke slike handlinger. For at banken ikke skal bli en del av hvitvasking, må banken kjenne sine kunder. Det innebærer å kjenne kundens identitet, formålet med kundeforholdet og å forstå kundens transaksjoner.

Både privatkunder, bedriftskunder, nye kunder og eksisterende kunder, må derfor være forberedt på å svare på spørsmål angående ditt kundeforhold.

I perioden 22. januar -01. april 2024 vil alle våre kunder motta et kundeerklæringsskjema slik at vi får oppdatert dine opplysninger. 

Videre vil vi med jevne mellomrom kontakte deg for å få oppdatert informasjon.

Les bankens utdrag av policy for forebygging av hvitvasking terrorfinansiering og sanksjonsbrudd 2023

 

Hvordan oppdatere dine antihvitvask-opplysninger i banken?

Kunder som benytter nettbank vil med jevne mellomrom få spørsmål om bruk av bankens tjenester når de logger på i nettbanken eller i mobilbanken. Dette er den enkleste måten å oppdatere opplysningene dine på. Dette gjøres vanligvis med et kundeerklæringsskjema. 

 

Ofte stilte spørsmål om antihvitvask

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.

Selv om de aller fleste kundene våre er ærlige, må vi stille de samme spørsmålene til alle. På den måten kan vi enklere avdekke de som ikke er det. Vi kommer derfor blant annet til å spørre deg om:

• Hvor kommer kapitalen eller pengene dine fra
• Hvordan vil du bruke bankens tjenester og produkter
• Hvorfor du ønsker å gjennomføre større transaksjoner
• Hva slags virksomhet våre foretakskunder bedriver, samt informasjon om omsetning og eierstruktur (gjelder kun våre foretakskunder)

Informasjonen du deler med oss behandles konfidensielt og i henhold til bankens regler om taushetsplikt.


På Finans Norge sine nettsider finner du mer informasjon om hva vi spør om, og hvorfor.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) krever at alle norske banker har kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og at denne informasjonen registreres og oppdateres jevnlig.


Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering. Dine svar er et viktig bidrag i dette arbeidet.

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år.


Vi anbefaler at alle våre kunder benytter eller oppretter nettbankløsning hos Fana Sparebank. Du vil da med jevne mellomrom får spørsmål om å oppdatere informasjonen ved innlogging i nettbanken

Dette er en egenerklæring, så det er nødvendig at du besvarer spørsmålene selv. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte kundeservice på telefon 915 03411.

Norge, USA og OECD- landene har inngått avtale som pålegger norske banker å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med amerikansk lovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS).

Formålet er å sikre riktig beskatning av konti skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr også at Fana Sparebank forpliktet til å undersøke om det er indikasjoner på om våre kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.


Les mer om FATCA og CRS på Skatteetaten sine sider.

Særlige regler gjelder for såkalte politisk eksponerte personer (PEP). Banken trenger derfor informasjon om du har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.


Med høytstående offentlig verv eller stilling menes for eksempel statsoverhode, medlem av regjering eller nasjonalforsamling, dommer, medlem av styre i statseide selskaper mv (listen er ikke uttømmende). Stillinger på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke, heller ikke ordinære medlemskap i politiske organisasjoner eller ideelle foreninger.

Når du logger inn via nettbanken eller fanasparebank.no, vil du se en hengelås i adressefeltet. Det viser at du er på en sikker side. Vi oppfordrer til at du alltid skriver inn fanasparebank.no manuelt. Dersom du er usikker på om det er Fana Sparebank som har kontaktet deg, ring kundeservice på telefon 915 03411.