Antihvitvask

Oppdatering av antihvitvask-opplysninger og legitimasjon.

Dine kundeopplysninger er viktige i vårt arbeid

Hvitvasking er å sikre utbytte fra straffbare handlinger og integrere det i den legale økonomien og bankene har lovpålagte forpliktelser til å forebygge og avdekke slike handlinger. Det innebærer å kjenne kundens identitet, formålet med kundeforholdet og å forstå kundenes bruk av banken. Både privatkunder, bedriftskunder, nye kunder og eksisterende kunder, må derfor være forberedt på å svare på spørsmål angående sine kundeforhold.

Banken vil derfor med jevne mellomrom be deg oppdatere dine kundeopplysninger i et kundeerklæringsskjema. I tillegg vil du kunne motta konkrete spørsmål fra banken om ditt kundeforhold. Dette er ikke for å blande oss i din økonomi, men for å overholde bankens lovpålagte forpliktelser.

Du kan bruke kontoene dine som du vil, så lenge formålet er lovlig og du overholder vilkårene for bruk av banken. Banken har elektronisk overvåking av alle transaksjoner. Mistenkelig aktivitet vi ikke forstår formålet med blir rapportert til Økokrim. Dette er med på å avsløre hvitvasking, terrorfinansiering, svindel, identitetstyverier eller annen kriminalitet. Dette arbeidet bidrar til å sikre trygge og gode tjenester for våre ærlige kunder.

Les bankens utdrag av policy for forebygging av hvitvasking terrorfinansiering og sanksjonsbrudd 2023

 

Hvordan oppdatere dine kundeopplysninger i banken?

Kunder som benytter nettbank vil med jevne mellomrom få spørsmål om bruk av bankens tjenester når de logger på i nettbanken eller i mobilbanken. Dette er den enkleste måten å oppdatere opplysningene dine på. Dette gjøres vanligvis med et kundeerklæringsskjema. 

 

Ofte stilte spørsmål om antihvitvask

Det er viktig at du svarer på alle spørsmålene slik at informasjonen vi har om deg er oppdatert og riktig. Dersom vi ser at det mangler svar fra deg, kan en konsekvens være at mobilbank, nettbank, kort og konto sperres inntil vi har registrert din besvarelse.

Selv om de aller fleste kundene våre er ærlige, må vi stille de samme spørsmålene til alle kundene våre. På den måten kan vi enklere avdekke de som ikke er det. Vi kommer derfor blant annet til å spørre deg om:

• Hvor pengene dine kommer fra
• Hvordan du vil bruke bankens tjenester og produkter
• Hvilke transaksjoner du forventer å gjennomføre
• Hva slags virksomhet våre bedriftskunder driver, samt informasjon om omsetning og eierstruktur

Informasjonen du deler med oss behandles konfidensielt og i henhold til bankens regler om taushetsplikt.

Lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering (Hvitvaskingsloven) krever at alle norske banker har kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og at denne informasjonen registreres og oppdateres jevnlig.


Vi har som bank et ansvar for blant annet å bekjempe svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som skatteunndragelse, hvitvasking og terrorfinansiering. Dine svar er et viktig bidrag i dette arbeidet.

Myndighetene har bedt alle norske banker om å ha kjennskap til hvordan kundene bruker bankens produkter og tjenester – og denne informasjonen skal registreres og oppdateres jevnlig gjennom hele kundeforholdet. Derfor stiller vi disse spørsmålene også til deg som har vært kunde i mange år.


Vi anbefaler at alle våre kunder benytter eller oppretter nettbankløsning hos Fana Sparebank. Du vil da med jevne mellomrom får spørsmål om å oppdatere informasjonen ved innlogging i nettbanken

Dette er en egenerklæring, så det er nødvendig at du besvarer spørsmålene selv. Dersom du trenger hjelp kan du kontakte kundeservice på telefon 915 03411.

Norge, USA og OECD- landene har inngått avtale som pålegger norske banker å gi opplysninger om deres kunder til de nasjonale myndigheter i overensstemmelse med amerikansk lovgivning Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) og Common Reporting Standard (CRS).

Formålet er å sikre riktig beskatning av konti skatteyter har utenfor sitt hjemland. Avtalen betyr også at Fana Sparebank forpliktet til å undersøke om det er indikasjoner på om våre kunder og reelle rettighetshavere er skattepliktige til andre land.


Les mer om FATCA og CRS på Skatteetaten sine sider.

Særlige regler gjelder for såkalte politisk eksponerte personer (PEP). Banken trenger derfor informasjon om du har eller har hatt høytstående offentlig verv eller stilling i Norge eller utlandet, eller om du er nært familiemedlem eller kjent medarbeider til en PEP.


Med høytstående offentlig verv eller stilling menes for eksempel statsoverhode, medlem av regjering eller nasjonalforsamling, dommer, medlem av styre i statseide selskaper mv (listen er ikke uttømmende). Stillinger på mellomnivå eller lavere nivå omfattes ikke, heller ikke ordinære medlemskap i politiske organisasjoner eller ideelle foreninger.

Når du logger inn via nettbanken eller fanasparebank.no, vil du se en hengelås i adressefeltet. Det viser at du er på en sikker side. Vi oppfordrer til at du alltid skriver inn fanasparebank.no manuelt. Dersom du er usikker på om det er Fana Sparebank som har kontaktet deg, ring kundeservice på telefon 915 03411.