Himla45 - hva er det?

04. mai 2023 1 min

Det korte svaret er Eiendomsmegling til 45.000 kr.