Himla45 - hva er det?

20. mars 2024 1 min

Det korte svaret er Eiendomsmegling til 45.000 kr.