Personvernerklæring for Himla Eiendomsmegling

Ditt personvern er viktig for Himla Eiendomsmegling og vi er opptatt av å verne om personopplysningenes integritet, tilgjengelighet og konfidensialitet. All behandling av personopplysninger i Himla Eiendomsmegling skal følge det til enhver tid gjeldende personvernregelverket, herunder GDPR og personopplysningsloven. 

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Behandlingsansvarlig 

Det er Himla Eiendomsmegling som har behandlingsansvar.

Daglig leder i Himla Eiendomsmegling er hovedansvarlig for behandlingen av personopplysningene som utføres av selskapet. 

Vår behandling av personopplysninger 

Himla Eiendomsmegling behandler personopplysninger til følgende hovedformål:

 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle avtaler med kunder om å selge boligen deres
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføre boliger
 • Behandling av personopplysninger for å markedsføres foretakets tjenester
 • Behandling av personopplysninger som ledd i eiendomsmeglingsforetakets kontrolltiltak
 • Behandling av personopplysninger for å oppfylle rettslige forpliktelser som Himla Eiendomsmegling er underlagt

Personopplysninger er alle opplysninger som kan kobles til deg som enkeltperson, f.eks. navn, telefonnummer og adresse. I bruktboligmegling vil Himla Eiendomsmegling behandle navn og kontaktinformasjon samt informasjon om eiendommen.

Himla Eiendomsmegling samler inn personopplysninger gjennom utfylt nettskjema eller gjennom direkte kontakt med deg.

 

Hvor lenge lagrer vi personopplysningene dine?

Personopplysninger vil ikke bli lagret lenger enn det som er nødvendig for å oppfylle formålet med behandlingen eller lovpålagte plikter vi har, for eksempel pålegger eiendomsmeglingsforskriften oss å oppbevare alle dokumenter som er mottatt eller utarbeidet av foretaket i forbindelse med det enkelte oppdrag i ti år.  

Videre vil vi slette personopplysninger om deg dersom du ber oss om det, med mindre vi har en lovpålagt plikt eller annet rettslig grunnlag til å oppbevare personopplysningene videre.

 

Får andre tilgang til dine personopplysninger?

Vi vil dele dine personopplysninger med offentlige myndigheter i den utstrekning det er nødvendig for å oppfylle våre rettslige forpliktelser. 

Hjemmelsdokument og eventuelle pantedokumenter sendes til Kartverket for tinglysing. Personvernopplysningene deles med Webmegler som utarbeider meglersystemet som det arbeides i. Det er tegnet databehandleravtale med disse slik at personvernet for deg som kunde ikke svekkes som følge av deling av tilgang.

Utover dette vil vi ikke dele dine personopplysninger med andre virksomheter med mindre du samtykker til dette.

 

Bruk av databehandlere 

Himla Eiendomsmegling inngår databehandleravtale med alle virksomheter som behandler personopplysninger på vegne av oss. Våre databehandlere kan ikke behandle dine personopplysninger på annen måte enn slik som er avtalt med oss og beskrevet i denne personvernerklæringen. 

 

Hvor lagres dine personopplysninger?

Personopplysninger som behandles av Himla Eiendomsmegling lagres på servere i Bergen, Norge. Vi overfører ikke personopplysninger om våre kunder til land utenfor EU/EØS. 

 

Rettigheter

Dersom Himla Eiendomsmegling behandler personopplysninger om deg, har du etter det norske personvernregelverket flere rettigheter overfor oss. Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg. Du kan be om korrigering eller supplering av dine personopplysninger. Du har også rett til dataportabilitet og begrenset behandling. Dersom du mener at vi urettmessig behandler personopplysninger som gjelder deg selv, kan du bruke din rett til innsigelse. Har vi informasjon om deg som du mener ikke lenger er relevant, kan du be om at denne informasjonen slettes. Merk at vi ifølge loven er forpliktet til å lagre enkelte opplysninger om deg, selv om du ikke er kunde hos oss lenger.

Dersom du har gitt oss samtykke til å behandle personopplysninger om deg, så kan du når som helst trekke tilbake dine samtykker.

Du har også rett til ikke å være gjenstand for en avgjørelse som utelukkende er basert på automatisert behandling som har rettsvirkning for, eller på tilsvarende måte i betydelig grad, påvirker deg. 

Spørsmål eller anmodninger om innsyn i opplysninger som er registrert om deg kan rettes til tine.lekven.johansen@himla.no

Dersom du mener at vi behandler personopplysninger i strid med lovverket kan du rette en klage til Datatilsynet (post@datatilsynet.no).  

 

Endringer

Dersom vi foretar endringer i denne personvernerklæringen, vil endringene bli publisert på denne nettsiden 14 dager før de iverksettes.

Ring oss på tlf 484 47 000

Eiendomsmegling
til kun kr 45 000,-

– Vi ordner alt, også visning!

 • Megler befarer eiendommen
 • Profesjonell fotograf
 • Digital salgsoppgave
 • Stor annonse på Finn.no
 • Ukens bolig på Finn.no
 • Megler på 1. visning
 • Salgsoppfølging og budrunde
 • Kontrakt og oppgjør